ดีๆ ชั่วๆ ของการเมืองไทย สัมมาอาชีพ หรือ มิจฉาอาชีพ

การทำประโยชน์ ความสำเร็จ ความสุข ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองไม่เรียกว่าการทำความดี การทำความดีต้องหมายถึงการทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่น ถ้าทำประโยชน์สุขให้ผู้อื่นมากๆ (ทั้งจำนวนประโยชน์ จำนวนความสุขและจำนวนผู้ได้รับ) ก็เรียกว่าทำความดีมาก ถ้าการทำปร...

ความเลวร้ายและการรั่วไหลทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจเอกชน

ถ้าใครมีโอกาสได้ไปฟังคุณธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวนำใน   การสัมมนาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ที่ห้องคอนเวนชั่น เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ของสภาที่ปรึกษาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหั...

การเมืองชี้นำเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจทุนนิยม 100% ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวเพราะโหดร้ายอำมหิตเกินไป นำไปสู่การขยายช่องว่างทางรายได้ขยายความแตกแยกขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องและควา...

เมื่อการเมืองไทยกลายเป็นธุรกิจ

อำนาจใช้แสวงหาเงินและผลประโยชน์ในรูปแบบของการคดโกงทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ อำนาจยิ่งมีมากก็ยิ่งโกงได้มาก

 

การเมืองเป็นเรื่องราวของอำนาจที่ไม่ใช่แค่อำนาจธรรมดาของชาวบ้านชาวเมือง       แต่เป็นเรื่องราวของ...

คนมีอำนาจทางการเมืองทำอะไรไม่ผิดจริงหรือ ?

 

มีผู้กล่าวว่า “ผู้มีอำนาจถูกต้องเสมอ (Boss is always right)” ถูกต้องหรือเปล่าครับ!

 

เป็นความจริงครับ สำหรับนักธุรกิจเพราะผู้มีอำนาจในธุรกิจมักจะเป็นเจ้าของเป็นนายจ้างหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นก็เป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ นักธุรกิ...

FTA การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน รอยยิ้ม หรือ น้ำตา

FTA การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน รอยยิ้ม หรือ น้ำตา

ระยะหลังสังคมไทยจะได้ยินเรื่อง FTA (FREE TRADE AGREEMENT) หรือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง 2 ประเทศที่รัฐบาลชุดนี้ไปเที่ยวเซ็นข้อตกลงกับประเทศโน้นประเทศนี้เป็นรายสัปดาห์และจะบอกสังคมไทยว่าเป็นผลงานและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพร...

การเมืองกับปัญหาความยากจน

การเมืองกับปัญหาความยากจน

มาตรการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลไทยในอดีตจึงเป็นมาตรการที่ช่วยให้คนแข็งแรงและฉลาดส่วนน้อยร่ำรวยยิ่งขึ้น มาตรการต่างๆ ที่ใช้ไม่สามารถขจัดปัญหาความยากจนของคนไทยที่อ่อนแอกว่าคนอื่นให้หมดไปจากประเทศได้ แต่กลับไปขยายความเห...