เมื่อการเมืองไทยกลายเป็นธุรกิจ

อำนาจใช้แสวงหาเงินและผลประโยชน์ในรูปแบบของการคดโกงทุจริตคอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ อำนาจยิ่งมีมากก็ยิ่งโกงได้มาก

 

การเมืองเป็นเรื่องราวของอำนาจที่ไม่ใช่แค่อำนาจธรรมดาของชาวบ้านชาวเมือง       แต่เป็นเรื่องราวของ...

คนมีอำนาจทางการเมืองทำอะไรไม่ผิดจริงหรือ ?

 

มีผู้กล่าวว่า “ผู้มีอำนาจถูกต้องเสมอ (Boss is always right)” ถูกต้องหรือเปล่าครับ!

 

เป็นความจริงครับ สำหรับนักธุรกิจเพราะผู้มีอำนาจในธุรกิจมักจะเป็นเจ้าของเป็นนายจ้างหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นก็เป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ นักธุรกิ...

FTA การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน รอยยิ้ม หรือ น้ำตา

FTA การเปิดเสรีการค้าไทย-จีน รอยยิ้ม หรือ น้ำตา

ระยะหลังสังคมไทยจะได้ยินเรื่อง FTA (FREE TRADE AGREEMENT) หรือข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง 2 ประเทศที่รัฐบาลชุดนี้ไปเที่ยวเซ็นข้อตกลงกับประเทศโน้นประเทศนี้เป็นรายสัปดาห์และจะบอกสังคมไทยว่าเป็นผลงานและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพร...

การเมืองกับปัญหาความยากจน

การเมืองกับปัญหาความยากจน

มาตรการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลไทยในอดีตจึงเป็นมาตรการที่ช่วยให้คนแข็งแรงและฉลาดส่วนน้อยร่ำรวยยิ่งขึ้น มาตรการต่างๆ ที่ใช้ไม่สามารถขจัดปัญหาความยากจนของคนไทยที่อ่อนแอกว่าคนอื่นให้หมดไปจากประเทศได้ แต่กลับไปขยายความเห...