ดีๆ ชั่วๆ ของการเมืองไทย สัมมาอาชีพ หรือ มิจฉาอาชีพ

การทำประโยชน์ ความสำเร็จ ความสุข ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองไม่เรียกว่าการทำความดี การทำความดีต้องหมายถึงการทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่น ถ้าทำประโยชน์สุขให้ผู้อื่นมากๆ (ทั้งจำนวนประโยชน์ จำนวนความสุขและจำนวนผู้ได้รับ) ก็เรียกว่าทำความดีมาก ถ้าการทำปร...

ความเลวร้ายและการรั่วไหลทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคธุรกิจเอกชน

ถ้าใครมีโอกาสได้ไปฟังคุณธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวนำใน   การสัมมนาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ที่ห้องคอนเวนชั่น เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ของสภาที่ปรึกษาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหั...

การเมืองชี้นำเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจทุนนิยม 100% ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวเพราะโหดร้ายอำมหิตเกินไป นำไปสู่การขยายช่องว่างทางรายได้ขยายความแตกแยกขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องและควา...